Контакти

Тел: 0700 300 03
Адрес: гр. София 1618; ул. Ангелов връх 27

София Област София Перник Кюстендил Благоевград Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Силистра Разград Добрич Шумен Варна Сливен Ямбол Търговище Бургас Хасково Кърджали Смолян Пловдив Пазарджик Стара Загора

Стара Загора

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Янка Петкова
Телефон: +359 884 361 638
Поща: petkova.yanka@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Пламен Костов
Телефон: +359 888 708 516
Поща: kostov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Благой Зинков
Телефон: +359 882 535 672
Поща: zinkov.blagoy@knauf.bg

София Област

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Йордан Стоянов
Телефон: +359 888 710 798
Поща: Stoyanov.Yordan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Георги Минев
Телефон: +359 888 686 328
Поща: minev.georgi@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Георги Трифонов
Телефон: +359 888 512 122
Поща: trifonov.georgi@knauf.bg

Габрово

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Виделин Сарафски
Телефон: +359 882 602 170
Поща: sarafski.videlin@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Здравко Тодоров
Телефон: +359 885 21 21 93
Поща: todorov.zdravko@knauf.bg

Плевен

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Виделин Сарафски
Телефон: +359 882 602 170
Поща: sarafski.videlin@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Виктория Антонова
Телефон: +359 888 287 542
Поща: antonova.viktoria@knauf.bg

Монтана

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Виделин Сарафски
Телефон: +359 882 602 170
Поща: sarafski.videlin@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Виктория Антонова
Телефон: +359 888 287 542
Поща: antonova.viktoria@knauf.bg

Смолян

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Янка Петкова
Телефон: +359 884 361 638
Поща: petkova.yanka@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Пламен Костов
Телефон: +359 888 708 516
Поща: kostov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Благой Зинков
Телефон: +359 882 535 672
Поща: zinkov.blagoy@knauf.bg

Враца

За вас работят:

Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Виделин Сарафски
Телефон: +359 882 602 170
Поща: sarafski.videlin@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Виктория Антонова
Телефон: +359 888 287 542
Поща: antonova.viktoria@knauf.bg

Хасково

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Янка Петкова
Телефон: +359 884 361 638
Поща: petkova.yanka@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Пламен Костов
Телефон: +359 888 708 516
Поща: kostov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Благой Зинков
Телефон: +359 882 535 672
Поща: zinkov.blagoy@knauf.bg

Перник

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Йордан Стоянов
Телефон: +359 888 710 798
Поща: Stoyanov.Yordan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Георги Минев
Телефон: +359 888 686 328
Поща: minev.georgi@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Георги Трифонов
Телефон: +359 888 512 122
Поща: trifonov.georgi@knauf.bg

София

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Йордан Стоянов
Телефон: +359 888 710 798
Поща: Stoyanov.Yordan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Георги Минев
Телефон: +359 888 686 328
Поща: minev.georgi@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Георги Трифонов
Телефон: +359 888 512 122
Поща: trifonov.georgi@knauf.bg

Ловеч

За вас работят:

Отговорник за: Сухо Строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Виделин Сарафски
Телефон: +359 882 602 170
Поща: sarafski.videlin@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Виктория Антонова
Телефон: +359 888 287 542
Поща: Antonova.Viktoria@knauf.bg

Благоевград

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Йордан Стоянов
Телефон: +359 888 710 798
Поща: Stoyanov.Yordan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Георги Минев
Телефон: +359 888 686 328
Поща: minev.georgi@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Георги Трифонов
Телефон: +359 888 512 122
Поща: trifonov.georgi@knauf.bg

Сливен

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Янка Петкова
Телефон: +359 884 361 638
Поща: petkova.yanka@knauf.bg
Отговорник за: Сухо строителство и сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Пламен Костов
Телефон: +359 888 708 516
Поща: kostov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Благой Зинков
Телефон: +359 882 535 672
Поща: zinkov.blagoy@knauf.bg

Пловдив

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Янка Петкова
Телефон: +359 884 361 638
Поща: petkova.yanka@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Пламен Костов
Телефон: +359 888 708 516
Поща: kostov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Благой Зинков
Телефон: +359 882 535 672
Поща: zinkov.blagoy@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg

Видин

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Виделин Сарафски
Телефон: +359 882 602 170
Поща: sarafski.videlin@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Виктория Антонова
Телефон: +359 888 287 542
Поща: antonova.viktoria@knauf.bg

Велико Търново

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Виделин Сарафски
Телефон: +359 882 602 170
Поща: sarafski.videlin@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Виктория Антонова
Телефон: +359 888 287 542
Поща: antonova.viktoria@knauf.bg

Пазарджик

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Янка Петкова
Телефон: +359 884 361 638
Поща: petkova.yanka@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Пламен Костов
Телефон: +359 888 708 516
Поща: kostov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Благой Зинков
Телефон: +359 882 535 672
Поща: zinkov.blagoy@knauf.bg

Кюстендил

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Йордан Стоянов
Телефон: +359 888 710 798
Поща: Stoyanov.Yordan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Георги Минев
Телефон: +359 888 686 328
Поща: minev.georgi@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Георги Трифонов
Телефон: +359 888 512 122
Поща: trifonov.georgi@knauf.bg

Варна

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство и сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Здравко Тодоров
Телефон: +359 885 212 193
Поща: todorov.zdravko@knauf.bg

Бургас

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство и сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Здравко Тодоров
Телефон: +359 885 21 21 93
Поща: todorov.zdravko@knauf.bg

Добрич

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство и сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Здравко Тодоров
Телефон: +359 885 21 21 93
Поща: todorov.zdravko@knauf.bg

Кърджали

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Янка Петкова
Телефон: +359 884 361 638
Поща: petkova.yanka@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Благой Зинков
Телефон: +359 882 535 672
Поща: zinkov.blagoy@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Пламен Костов
Телефон: +359 888 708 516
Поща: kostov.plamen@knauf.bg

Разград

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство и сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Здравко Тодоров
Телефон: +359 885 21 21 93
Поща: todorov.zdravko@knauf.bg

Русе

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Виктория Антонова
Телефон: +359 888 287 542
Поща: antonova.viktoria@knauf.bg
Отговорник за: Инструктор сухо строителство
Име: Виделин Сарафски
Телефон: +359 882 602 170
Поща: sarafski.videlin@knauf.bg

Силистра

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство и сътрудник обекти
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: Vasilev.Tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Виктория Антонова
Телефон: +359 888 287 542
Поща: antonova.viktoria@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg

Търговище

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство и сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Здравко Тодоров
Телефон: +359 885 21 21 93
Поща: todorov.zdravko@knauf.bg

Шумен

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство и сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Здравко Тодоров
Телефон: +359 885 212 193
Поща: todorov.zdravko@knauf.bg

Ямбол

За вас работят:

Отговорник за: Сухо строителство и сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: Burlakov.Ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки и фасадни системи
Име: Благой Зинков
Телефон: +359 882 535 672
Поща: zinkov.blagoy@knauf.bg
Отговорник за: Сухо строителство
Име: Янка Петкова
Телефон: +359 884 361 638
Поща: petkova.yanka@knauf.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас