Строителство с дървени панели

Брошура за сглобяеми къщи с дървени панели и гипсфазер

Методът за строителство на дървени сглобяеми къщи е много популярен и предпочитан в Австрия, Швейцария, Германия, САЩ, Япония и редица други държави. В Австрия, например, от години повече от 1/3 от едно- и двуфамилните къщи са построени по този метод.

Сглобяемото строителство има редица предимства, най-отличаващите се са кратки срокове на изграждане и възможност за лесно и бързо преустройство - преместването или премахването на неносещи преградни стени в сглобяема къща става лесно, бързо, без иначе неизбежното замърсяване със строителни отпадъци и материали.

Тези характеристики правят подобен тип постройка значително по-функционална, защото вътрешното ù разпределение може по-лесно да се преустройва спрямо възникналите потребности. Къщата се изгражда по изискванията за „сухо строителство“, което означава, че времето за което може да бъде изградена подобна постройка е много кратко /от 3 до 6 месеца/. Този кратък период е възможен, тъй като при изграждането на сглобяема къща няма мокри процеси и внасяне на голямо количество влага в новопостроената сграда, а елементите са произведени предварително в прецизни фабрични условия и сглобяването на место трае няколко дни или седмици.

Едни от основните материалите, които се използват успешно в Европа за изграждане на дървена сглобяема къща са дърво за носеща конструкция и гипсфазерни плоскости Кнауф Vidiwall и Vidifloor. Продуктите на Кнауф се използват както за вътрешни обшивки на стените и тавана, за подови конструкции, така и за външна обшивка. Съчетаването на съвременни материали и технологии при строителството позволяват лесно изграждане на сглобяемите къщи, които се отличават с високи топло- и звукоизолационни качества. Това означава още, че комфортът на обитаване в такава къща е значително по-добър, а енергийните разходи – по-ниски в сравнение с конвенционалното строителство. Подобен тип строителство отговаря и на високите изисквания за земетръс.

Облицовката с плоскостите Кнауф допринася за поддържане на по-здравословен климат в помещенията, тъй като гипсовите плоскости имат свойството да поглъщат водните пари, когато относителната влажност на въздуха в помещението се повиши, и съответно да я отдават обратно, когато той стане прекалено „сух“.

 

Продукти и Системи

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.