Референтни обекти

Създаването на жизнено пространство е предизвикателство. Едно предизвикателство между естетика и акустика. Между форма и функционалност. Всички тези аспекти са важни при създаването на жизнено пространство и трябва да съответстват на Вашите нужди. Но се нуждаете от познания и опит, за да ги съчетаете и получите нужната хармония. Благодарение на повече от 40 000 служители в над 90 държави по целия свят, запазената марка Кнауф предлага изключително богата гама от продукти, които присъстват в целия процес на съвременното строителство - от цялостни енергоефективни системи до довършителни работи в интериора на сградите.

Назад

Офис Х - гр. София

Office X е бизнес комплекс в кв. Лозенец, състоящ се от 4 сгради, отличаващи се с функционални пространства и отлична работна среда. Интериорите са решени с помощта на системи за сухо строителство Кнауф - преградни стени, предстенни обшивки, шахтови стени, окачени тавани с акустичните плоскости Cleaneo. Циментовите плоскости Aquapanel Indoor са приложени като основа за зелени стени в лобитата, а Aquapanel Outdoorза оформяне на елементи от фасадната обвивка.

В тези офис сгради е едно от първите приложения на специалното решение за огнезащита в областта на брюстунга, където с помощта на гипсфазерните плоскости VidifireA1 е изграден парапет, който предотвратява разпространението на пожар по остъклената фасада.

Обект: Бизнес комплекс
РЗП: 36 874 кв.м. (сграда 1) и 5 000 кв.м (сграда 2)
Главен изпълнител: Пайп Систем - АД
Вложени продукти и системи: W112,W113,W115,W623,W628,D112,D12-Cleaneo Специални плоскости и системи: AQUAPANEL Indoor 12,5(като основа на зелени стени в лобитата),Аквапанел Аутдор 12,5 в областта на стрехите и Ревизионни клапи Алутоп.
Статус: в процес