Референтни обекти

Създаването на жизнено пространство е предизвикателство. Едно предизвикателство между естетика и акустика. Между форма и функционалност. Всички тези аспекти са важни при създаването на жизнено пространство и трябва да съответстват на Вашите нужди. Но се нуждаете от познания и опит, за да ги съчетаете и получите нужната хармония. Благодарение на повече от 40 000 служители в над 90 държави по целия свят, запазената марка Кнауф предлага изключително богата гама от продукти, които присъстват в целия процес на съвременното строителство - от цялостни енергоефективни системи до довършителни работи в интериора на сградите.

Назад

Корпус 2 на МБАЛ „Света София“

В рентгеновите кабинети е изпълнена система с иновативната плоскост Knauf Safeboard. Плоскостта се използва за преградни стени, окачени тавани, за изолация на помещения, в които се работи с уреди, излъчващи рентгенови лъчи. Не съдържа олово, а осигурява защита, която е еквивалентна на оловото. Други изпълнени системи са: Кнауф преградни стени, предстенни обшивки, шахтови стени и окачени тавани.

Обект: Корпус 2 на МБАЛ „Света София“
Главен изпълнител: „Пайп Систем“АД
Архитект: ЮА Архитекти - ЕООД
Вложени продукти и системи: Система с гипсова строителна плоскост за радиационна защита Knauf Safeboard, преградни стени с двуслойна и трислойна облицовка, предстенни обшивки W623, шахтови стени W628 и окачени тавани.
Статус: Завършен