Актуално

Гипсовите мазилки Кнауф получиха Екологична продуктова декларация в съответствие с БДС ISO 14025 и EN БДС 15804+A2

Обхват на Екологичната декларация

Гипсовите мазилки Кнауф Bulgips StartMP75; MP75 L; MP75 SL и ROTBAND получиха Екологична продуктова декларация в съответствие с БДС ISO 14025 и EN БДС 15804+A2.

Екологичната продуктова декларация оценява въздействието на мазилките върху околната среда и обхваща следните етапи:

-          производство (модули A1-A3) включва производството на суровини и транспортирането им до мястото на производство, производствените процеси, опаковането и подготовката за доставка, както и използването на електроенергия, горива и вода

-          приключване на експлоатацията (модули C1-C4) включва процесите на демонтаж/разрушаване на сградата, транспортирането на отпадъците, обработката и изхвърлянето на отпадъците

Декларация е верифицирана от немския институт Bauen und Umwelt (Строителство и околна среда). Публикувана е на сайта на института, откъдето е достъпна за проектанти и заинтересовани лица:

Veröffentlichte EPDs | Institut Bauen und Umwelt e.V. (ibu-epd.com)

Приложение

Специфичните препоръчителни приложения на продуктите са следните:

- Bulgips Start: предназначен за машинно полагане на закрито като двуслойна мазилка в различни жилищни сгради, строителни системи (хотели, болници, административни помещения), включително помещения с нормална влажност на въздуха съгласно DIN 18550-1 и DIN 18550-2. Bulgips Start може да се полага върху стени и тавани върху различни основи: порест бетон, силикатни зидарски блокчета, пемза, бетонна зидария, смесена зидария, гипсокартон или каменни стени.

- MP75, MP75 L и MP75 SLпредназначени са за машинно полагане на закрито за създаване на гладки повърхности върху стени и тавани. Може да се нанася в един слой върху всички видове зидария, бетон и стабилни основи за мазилки; във всички помещения с нормална влажност, вкл. домашни кухни и бани; като основа за последващи довършителни работи или тапети, като основа за плочки и завършващи мазилки.

- ROTBANDпредназначена за ръчно полагане на закрито, за да се използва върху бетонни плочи, стени, готови бетонни елементи и върху всички основи, които могат да се измазват. Продуктът може да се използва във влажни помещения (кухни, бани) съгласно DIN V 18550.

Други новини