Knauf    
Контакти | Продукти и системи |
 
Начало
Ние за Нас
Продукти и системи
CAD - детайли, проспекти, брошури и филми
Декларации за експлоатационни показатели
Информационни листи за безопасност
Направи си сам
Knauf Калкулатор
Обучения
Полезни съвети и сервиз
Новини и статии
Knauf Newsletter
Референтни обекти
Сглобяеми къщи
Кариери
Партньори "Ние знаем как"
Контакт с нас
Фасада с гипсфазерни плоскости Vidiwall на Кнауф Пилотен проект – 7 етажна сграда на АВС-Инженеринг-Н ЕООД в Ямбол
 

Качествата, които притежават гипсфазерните плоскости Vidiwall на Кнауф, и по-специално повишената им здравина и влагоустойчивост с пожароустойчивост по природа в сравнение с широкоизвестните гипскартонени плоскости, им дават възможност да завоюват територии в сградостроителството, които не са типични за гипсосвързани материали. Става въпрос за използването им във фасади на сгради, където те от години трайно присъстват в производството на т. н. сглобяеми къщи или къщи, от произведени по индистриален начин голямоформатни елементи. Разбира се гипсфазерната плоскост на фасадата е надеждно защитена от атмосферните влияния чрез в повечето случаи полистиренна система за фасадна топлоизолация или обшивка от дърво или сайдинг при вентилируема фасада. Индустрията на сглобяемите къщи се развива през последните години бързо и в България. Освен това много са примерите на гипсфазерни фасади на едно- и двуетажни постройки, изградени на место с
дървена или метална конструкция и не винаги с иначе задължителния защитен кожух. Наблюденията на отличното поведение на гипсфазера дори при такива екстремни условия дават основание да се погледне и по-нататък към традиционното железобетонно стрителство на високи сгради. Солидна основа за тази стъпка представляват разработените в KNAUF/USG фасадни системи с използване на циментосвързаната плоскост Aquapanel, която по принцип се явява директен носител на мазилка или боя за оформление на фасадата.

Какво представлява една фасадна стена с гипсфазерни плоскости Vidiwall на сграда с железобетонна конструкция. Това е запълване на полето между етажните плочи и колоните вместо със зидария с метална конструкция и облицоването и отвън и отвътре с гипфазерни плоскости.
Работи се в следната последователност:
Полето между етажните плочи и колоните се рамкира, като околовръст се закрепва UW-профил на KNAUF на разстояние дебелината на гипсфазерната плоскост, в случая 12,5 mm, от външното чело на бетона. Всеки UW-профил се разкроява по дължина, по контактуващата с бетона страна на профила, водейки се по двете бразди в краищата се нанася с писолет уплътнителна паста – кит за преградна стена на KNAUF, който гарантира висока плътност и звукоизолация между сравнително грубия бетон и стената, която изграждаме. UW-профилът се притиска на мястото му и се заковава чрез метални дюбели.

В така изпълнената рамка се поставят вертикално стоманени поцинковани CW-профили на KNAUF. Растерът между CW-профилите в случая е 41,7 cm.
Ако в дадено фасадно поле ще има прозорец, то след рамкирането с UW-профили в мястото от двете страни на отвора вертикално се закрепват специални дебелостенни стоманени поцинковани UA-профили на KNAUF, които се захващат на плъзгаща връзка горе и долу към съответни пети, заковани с метални дюбели към бетона. Хоризонтално отворът за прозорец се оформя също с UА-профили, закрепени към вертикалните UА-профили с подходящи ъгли. Отдолу на долния и отгоре на горния хоризонтален UА-профил се поставя по цялата им дължина, предварително сдвоен чрез винтове по широката си страна UW-профил, така че прекъснатите в отвора вертикални CW-профили да имат място за захващане в UW-профил. Следва поставянето на вертикалните CW-профили, аналогично както при стената без отвор, като растерът им не се прекъсва под и над оформения отвор за прозорец.

За случая, когато във фасадното поле трябва да има прозорец в комбинация с балконска врата, т. н. пистолетна врата, работим както в случая с отвор за прозорец, но вместо долния хоризонтален UА-профил правим подзид.
Следва облицоването на металната конструкция отвън с гипсфазерни плоскости Vidiwall, като между тях се оставя разстояние 5 – 7 mm, което се запълва с фугираща маса Uniflott на KNAUF. Полага се фасадната топлоизолация, като пластмасовите дюбели за захващане на изолационните плоскости се фиксират допълнително отвътре на гипсфазерните плоскости чрез залепване.

Следва плътно запълване на кухината, образувана от профилите, с вата, прекарване на инсталации и затваряне на фасадната страна отвътре с гипсфазерни плоскости Vidiwall с дебелина 12,5 mm. Тези плоскости, за разлика от външните са с т. н. VT-кантове по височина; монтират се без разстояние една от друга, като съседните фрезовани заводски VT-кантове образуват хлътнала фуга, която поема фугиращата лента и се запълва с фугираща маса Uniflott на KNAUF за перфектна равнинност.

Вътрешните преградни стени във всяка обособена собственост на сградата също са изпълнени от гипсфазерни плоскости Vidiwall с VT-кант с дебелина 10 mm, монтирани на метална конструкция с топло- и звукоизолация от вата. Такава преградна стена, съчетаваща здравина, изолация и пожарозащита с общата си дебелина от само 7,0 cm създава допълнителен използваем обем в помещението, а като прибавим и този обем от фасадната стена, която е 12,5 cm вместо 25,0 cm при зидария, например газобетон, всеки може да пресметне за себе си потребителския плюс.
Фактът, че 1 m2 фасадна стена от този вид тежи ок. 5 пъти по-малко от газобетонна такава с дебелина 25 cm говори наи-вече на специалистите за останалите предимства:
разтоварване на сградата от значителен тонаж, по-малки разходи за транспортиране и преместване, технологичност и бързина при изпълнение.

  zuklappen
 
 
  Knauf Bulgaria EOOD All Rights Reserved.   |     |