Ниво на качество Q1 (технически необходимо) След като е осъществено запълване на фугата с качество Q1 се нанася слой Кнауф Uniflott или Кнауф Fugenfuller само в участъка на фугата за запълване на канта на гипскартона, след което се шлифова ( ако е необходимо се правят малки корекции със същия фугопълнител). След боядисване, фугата между плоскостите е различина при косо осветление. Препоръчва се в помещения с минимални изисквания за качество: технически помещения, гардероби, складове и др.

Ниво на качество Q2 (стандартно) След като е осъществено запълване на фугата с качество Q2 и шлифоване, се полага слой готова шпакловка Кнауф Fill & Finish или Кнауф Super Finish върху цялата повърхност на фугата и зоната около нея, след което се шлифова. Постига се много добра повърхност. Има риск за видимост на фугата след боядисване при косо осветление.

Ниво на качество Q3 (много добро) След като е осъществено запълване на фугата с качество Q2 и шлифоване, се полага слой готова шпакловка Кнауф  Fill & Finish или Кнауф Super Finish върху цялата повърхност на плоскостта като целта е да се запълнят порите на картона и да се уеднакви с зоната на фугата, след което се шлифова. Постига се много добра повърхност. Има риск за видимост на фугата след боядисване при косо осветление.

Ниво на качество Q4 (перфектно) След като е осъществено запълване на фугата с качество Q3, върху цялата повърхност от гипскартон се полага готова шпакловка Кнауф Fill & Finish или Кнауф Super Finish и Кнауф  Finitura с дебелина на слой около 1 мм за постигане на перфектна повърхност. Фугите между плоскостите не се различават при всякаква светлина.

X

Лепила

Назад

Системи и Приложение

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите за сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.