Контакти

София Област София Перник Кюстендил Благоевград Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Русе Силистра Разград Добрич Шумен Варна Сливен Ямбол Търговище Бургас Хасково Кърджали Смолян Пловдив Пазарджик Стара Загора

Бургас

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Горан Тодоров
Телефон: 0885 811 518
Поща: todorov.goran@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Димитър Карабаков
Телефон: +359 887 289 378
Поща: karabakov.dimitar@knauf.bg

Велико Търново

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Тодор Петров
Телефон: +359 888 287 542
Поща: petrov.todor@knauf.bg

Благоевград

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Никола Бараков
Телефон: +359 888 710 798
Поща: barakov.nikola@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Александра Стойнева
Телефон: +359 882 266 356
Поща: stoyneva.alexandra@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Борислав Найденов
Телефон: +359 888 686 603
Поща: naidenov.borislav@knauf.bg

Варна

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Горан Тодоров
Телефон: +359 885 811 518
Поща: todorov.goran@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Димитър Карабаков
Телефон: +359 887 289 378
Поща: karabakov.dimitar@knauf.bg

Видин

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Борислав Найденов
Телефон: +359 888 686 603
Поща: naidenov.borislav@knauf.bg

Враца

Tърговски представители

Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Тодор Петров
Телефон: +359 888 287 542
Поща: petrov.todor@knauf.bg

Габрово

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Тодор Петров
Телефон: +359 888 287 542
Поща: petrov.todor@knauf.bg

Добрич

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Горан Тодоров
Телефон: +359 885 811 518
Поща: todorov.goran@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Димитър Карабаков
Телефон: +359 887 289 378
Поща: karabakov.dimitar@knauf.bg

Кърджали

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Даниел Бахчевански
Телефон: +359 884 361 638
Поща: bahchevanski.daniel@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Александра Стойнева
Телефон: +359 882 266 356
Поща: stoyneva.alexandra@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Салимехмед Мюмюн
Телефон: +359 884 205 180
Поща: myumyun.salimehmed@knauf.bg

Кюстендил

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Никола Бараков
Телефон: +359 888 710 798
Поща: barakov.nikola@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Александра Стойнева
Телефон: +359 882 266 356
Поща: stoyneva.alexandra@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Борислав Найденов
Телефон: +359 888 686 603
Поща: naidenov.borislav@knauf.bg

Ловеч

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо Строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Тодор Петров
Телефон: +359 888 287 542
Поща: petrov.todor@knauf.bg

Монтана

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Борислав Найденов
Телефон: +359 888 686 603
Поща: naidenov.borislav@knauf.bg

Пазарджик

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Даниел Бахчевански
Телефон: +359 884 361 638
Поща: bahchevanski.daniel@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Александра Стойнева
Телефон: +359 882 266 356
Поща: stoyneva.alexandra@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Салимехмед Мюмюн
Телефон: +359 884 205 180
Поща: myumyun.salimehmed@knauf.bg

Перник

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Никола Бараков
Телефон: +359 888 710 798
Поща: barakov.nikola@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Александра Стойнева
Телефон: +359 882 266 356
Поща: stoyneva.alexandra@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Борислав Найденов
Телефон: +359 888 686 603
Поща: naidenov.borislav@knauf.bg

Плевен

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Тодор Петров
Телефон: +359 888 287 542
Поща: petrov.todor@knauf.bg

Пловдив

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Даниел Бахчевански
Телефон: +359 884 361 638
Поща: bahchevanski.daniel@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Румен Бочев
Телефон: +359 888 597 770
Поща: botschev.rumen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Салимехмед Мюмюн
Телефон: +359 884 205 180
Поща: myumyun.salimehmed@knauf.bg

Разград

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Горан Тодоров
Телефон: +359 885 811 518
Поща: todorov.goran@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Тодор Петров
Телефон: +359 888 287 542
Поща: petrov.todor@knauf.bg

Русе

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Цветан Василев
Телефон: +359 888 707 471
Поща: vasilev.tsvetan@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Тодор Петров
Телефон: +359 888 287 542
Поща: petrov.todor@knauf.bg

Силистра

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Горан Тодоров
Телефон: +359 885 811 518
Поща: todorov.goran@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Тодор Петров
Телефон: +359 888 287 542
Поща: petrov.todor@knauf.bg

Сливен

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Даниел Бахчевански
Телефон: +359 884 361 638
Поща: bahchevanski.daniel@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Салимехмед Мюмюн
Телефон: +359 884 205 180
Поща: myumyun.salimehmed@knauf.bg

Смолян

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Даниел Бахчевански
Телефон: +359 884 361 638
Поща: bahchevanski.daniel@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Александра Стойнева
Телефон: +359 882 266 356
Поща: stoyneva.alexandra@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Салимехмед Мюмюн
Телефон: +359 884 205 180
Поща: myumyun.salimehmed@knauf.bg

София Област

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Никола Бараков
Телефон: +359 888 710 798
Поща: barakov.nikola@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Борислав Найденов
Телефон: +359 888 686 603
Поща: naidenov.borislav@knauf.bg

София

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Никола Бараков
Телефон: +359 888 710 798
Поща: barakov.nikola@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Иван Бурлаков
Телефон: +359 887 503 818
Поща: burlakov.ivan@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Младен Савов
Телефон: +359 882 383 055
Поща: savov.mladen@knauf.bg

Стара Загора

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Даниел Бахчевански
Телефон: +359 884 361 638
Поща: bahchevanski.daniel@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Александра Стойнева
Телефон: +359 882 266 356
Поща: stoyneva.alexandra@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Салимехмед Мюмюн
Телефон: +359 884 205 180
Поща: myumyun.salimehmed@knauf.bg

Търговище

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Горан Тодоров
Телефон: +359 885 811 518
Поща: todorov.goran@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Тодор Петров
Телефон: +359 888 287 542
Поща: petrov.todor@knauf.bg

Хасково

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Даниел Бахчевански
Телефон: +359 884 361 638
Поща: bahchevanski.daniel@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Александра Стойнева
Телефон: +359 882 266 356
Поща: stoyneva.alexandra@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Салимехмед Мюмюн
Телефон: +359 884 205 180
Поща: myumyun.salimehmed@knauf.bg

Шумен

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Горан Тодоров
Телефон: +359 885 811 518
Поща: todorov.goran@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Димитър Карабаков
Телефон: +359 887 289 378
Поща: karabakov.dimitar@knauf.bg

Ямбол

Tърговски представители

Отговорник за: Сухо строителство
Име: Горан Тодоров
Телефон: +359 885 811 518
Поща: todorov.goran@knauf.bg
Отговорник за: Сътрудник обекти
Име: Пламен Пенков
Телефон: +359 888 343 130
Поща: penkov.plamen@knauf.bg
Отговорник за: Мазилки
Име: Салимехмед Мюмюн
Телефон: +359 884 205 180
Поща: myumyun.salimehmed@knauf.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас