Safeboard

Назад
  • Плоскост Safeboard

    За изолация на помещения, в които се работи с излъчващи радиация или рентгенови лъчи уреди. Не съдържа олово. Осигурява защита, която е еквивалентна на оловото.

  • Шпакловъчна маса Knauf Safeboard

    Специална шпакловъчна маса с жълт цвят за запълване на фугите и шпакловане на плоскостите Safeboard.

  • Проспекти специални системи

Продукти и Приложение

Като лидер в иновациите Кнауф наложи системите от сухо строителство като символ за качество и дълготрайност. Акустичните, пожарозащитни, топло- и шумоизолационни качества на гипсовите плоскости предоставят възможност за многообразно приложение. Кнауф предлага възможност за модерно и сигурно строителство.